DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

DO „Vnútorné uzdravenie skrze Pannu Máriu“ (už plná kapacita)- Exercitátor otec Matúš Marcin