DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Duchovná obnova 19.-21.5. – sviatosť zmierenia a odpustenie (ešte sú voľné miesta)