DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Duchovná obnova – Medziľudské vzťahy (kapacita už naplnená)