DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Napíšte nám

KONTAKT

Email: info@domulavysvcharbela.sk

 

Mobil organizácie a zároveň pre nahlasovanie na obnovy: 

0918 882 868

Mobil pre záujemcov o ubytovanie v dome a návštevy domu:

0915 546 334

 

Adresa Domu úľavy:

Ľubovnianske kúpele, 065 11 Nová Ľubovňa

Korešp. adresa: Hlavná 70, Prešov, 08001

 

Účet pre milodary: 
SK71 0200 0000 0046 3749 1554
ĎAKUJEME!