DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Napíšte nám

KONTAKT

Email: info@domulavysvcharbela.sk

t.č.: 0918 882 868


Adresa Domu úľavy:

Ľubovnianske kúpele, 065 11 Nová Ľubovňa

Korešp. adresa: Hlavná 70, Prešov, 08001


Účet pre milodary: 
SK71 0200 0000 0046 3749 1554
ĎAKUJEME!