DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Prosba o milodary

Prosíme Vás o milodary na našu činnosť SK71 0200 0000 0046 3749 1554

ĎAKUJEME a vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň