DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

NAŠI PATRÓNI

sv. Charbel

* 8. máj 1828 Beka Kafra pri Bscharre, Libanon

† 24. december 1898 Annaya, Libanon


Jozef Anton Makhluf sa narodil v roku 1828 v Beka Kafra v severnom Libanone. Vyrastal v opravdivej kresťanskej rodine, kde získal veľkú záľubu v modlitbe. Navštevoval aj svojich strýkov – eremitov, kde sa sám nadchol pre takýto život. V roku 1851 odišiel z rodičovského domu do kláštora Panny Márie, kde strávil svoj prvý rok ako mních. Potom odišiel do opátstva sv. Marona v Annayi k maronitom, kde prijal meno Sarbel (Charbel), meno mučeníka z druhého storočia. 1.11.1853 zložil sľuby a potom pokračoval v teologických štúdiách v opátstve sv. Kobriana a Justíny v Kfifane (Batroun). Za kňaza bol vysvätený 23. júla 1859 v Bkerky. Šestnásť rokov žil v Annayi v opátstve sv. Marona. V roku 1875 sa rozhodol pre život v pustovni sv. Petra a Pavla, ktorá tiež patrila do opátstva. Viedol život plný modlitby a vzdávania vďaky. Svoju pustovňu opúšťal len veľmi zriedkavo. Ako pustovník žil dvadsaťtri rokov. 16. decembra 1898 ho počas slávenia sv. omše zachvátila zákerná choroba, ktorej podľahol na Štedrý večer toho istého roku. Pochovaný bol na cintoríne opátstva.
O pár mesiacov neskôr bolo vidieť okolo hrobu oslňujúce svetlo. Z jeho mŕtveho tela vytekal pot a krv. Kvôli tomu urobili pre jeho pozostatky špeciálnu rakvu. Zástupy pútnikov začali prichádzať, aby sa k nemu modlili. Na jeho príhovor pútnici obdržali mnoho milostí, stali sa tam zázraky uzdravenia. Proces beatifikácie a kanonizácie sa začal v roku 1925. Keď v roku 1950 za prítomnosti doktorov a špecialistov otvorili jeho hrob, počet uzdravení sa mnohonásobne zvýšil. Pútnici rozličných vyznaní stáli v zástupoch, len aby sa mohli dostať k jeho pozostatkom a prosiť o milosti na jeho príhovor. Tieto nezvyčajné udalosti spôsobili v Libanone a okolitých štátoch návrat späť k viere a obnovenie úsilia o duchovné hodnoty.

Sviatok: 24. júl

sv. Maron

Svätý Maron bol katolícky kňaz a pustovník zo 4. storočia, ktorého nasledovníci po jeho smrti založili katolícke hnutie, ktoré sa stalo známe ako Katolícka maronitská cirkev. Katolícke spoločenstvo, ktoré z tohto hnutia vyrástlo, sú katolícki maroniti.

Svätý Maron sa narodil okolo roku 350 v Cyruse, malom mestečku neďaleko Antiochie v Sýrii. Bol kňazom, ktorý sa neskôr stal pustovníkom a odišiel do ústrania na horu Taurus v oblasti Cyrrusu. Jeho svätosť a zázraky priťahovali množstvo nasledovníkov a pútali pozornosť v celej ríši.
Svätý Maron viedol život v tichej samote a bol známy svojou jednoduchosťou a mimoriadnou túžbou objavovať Božiu prítomnosť vo všetkých veciach.

sv. Rafka

Chýr o libanonskej mníške svätej Rafke (Rebeke) Ar-Rayes (1832 – 1914) sa rýchlo šíri po celom svete, a to najmä vďaka zázrakom, ktoré sa dejú prostredníctvom zeme z jej hrobu – „zeme, ktorá uzdravuje“. Táto svätá pokojne, z lásky k Bohu čelila ťažkým skúškam, ktorými bol posiaty celý jej život. Jej čnosti sa stali povzbudením pre mnohých. Tri dni po svojej smrti sa zjavila svojej predstavenej, ktorú roky trápil nepríjemný zdravotný problém. Vyzvala ju, aby si nabrala trochu zeme z jej hrobu a potrela si ňou postihnutú časť tela. Predstavená tak urobila a v momente bola uzdravená. Bol to začiatok nepretržitého sledu zázrakov, často ohromujúcich, ktoré sa dejú na jej príhovor.

Sv. Nimatullah Hardini

Žil v rokoch 1808 – 1858. Navštevoval školu v kláštore svätého Antona, ktorú viedli maronitskí mnísi. Keď vstúpil do noviciátu a vybral si meno brat Nimatullah, čo znamená Božia milosť. Po skončení teologických štúdií v roku 1833 prijal kňazskú vysviacku v kláštore svätého Cypriána a Justína. Vyučoval teológiu v seminári, k jeho žiakom patril i  svätý Charbel. Jeho život možno zhrnúť do týchto slov: učil živú teológiu, venoval sa modlitbe, pastoračnej činnosti vo farnosti, ale aj manuálnej práci ako viazaniu kníh a krajčírstvu. Celé dni a noci venoval poklone Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie a takmer nepretržite sa modlil svätý ruženec. Bol veľmi pokorný, citlivý a trpezlivý. Nielen spolubratia, ale aj ľudia zvonku za ním prichádzali s prosbou o modlitbu. Na jeho príhovor sa udialo veľa zázrakov a uzdravení nielen medzi katolíkmi, ale aj pravoslávnymi, ba dokonca aj moslimskými drúzami.