DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Slávnostné otvorenie domu úľavy sv. Charbela, spojené s duchovnou obnovou