DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Prosby o modlitbu


Naša organizácia sa za Vás rada pomodlí.
Prosíme aj Vás o modlitbu za zopár ďalších prosieb aj za Dom úľavy sv. Charbela.
Vedľa prosby je možnosť odkliknúť, že ste sa pomodlili. Ďakujeme.