DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

O NÁS

Ako sa vraví, svätých patrónov si niekedy nevyberáme my, ale oni si nájdu nás. Myslím, že podobné to bolo v našom spoločenstve, kde postupne kráčajúc na našich cestách aj v modlitbách v nás spoločne dozrela myšlienka založiť na Východnom Slovensku centrum, ktoré by ľudom sprostredkovalo odkaz sv. Charbela aj ostatných libanonských svätcov, ktorí nás učia upriamiť pozornosť na Nebeského Otca, Jeho Syna Ježiša, Ducha Svätého a Pannu Máriu.
Na túto službu sa nám podarilo dostať do prenájmu dom s kapacitou pre cca 40 pútnikov. Dom bude otvorený od jesene pre každého, kto by prejavil záujem, zvlášť však pre ľudí, ktorí sa potrebujú psychicky zotaviť po náročnejších etapách života. Pre túto službu budú k dispozícii rehoľníci, kňazi a terapeuti z oblasti psychiatrie a psychológie. Chceme sa spoločne učiť, spoločne rozlišovať a tak poskytnúť súčasne starostlivosť o ducha, dušu aj telo.
Aktivity konáme vo vernosti a v poslušnosti pastierskemu úradu cirkvi. Pre toto dielo sme dostali aj požehnanie 4 miestnych biskupov Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej cirkvi. Aj požehnanie libanoského biskupa.

Riaditeľ a zakladateľ: Iveta 

Predseda: Ladislav

Správna rada: otec Martin, otec Vladislav, Silvia a Marek

Dozorná rada: Ľudovít, Adam, Patrik

Duchovne vedenie, kňazi: otec Matúš, otec Martin, otec Vladislav

Náš dom s kapacitou pre cca 35 pútnikov
slávnostne otvárame 5.10.2023 (viď najbližšie podujatia)

Dom sa nachádza uprostred prírody v malebnej doline Ľubovnianskych kúpeľov, ktoré sa nachádzajú na rozhraní Spišskej Magury a Levočských vrchov len 7 km od mesta Stará Ľubovňa. Región sa preslávil vďaka výskytu množstva minerálnych prameňov a patrí ku klimaticky najčistejším oblastiam strednej Európy. 3 pramene s jedinečným minerálnym zložením a vysokým obsahom magnézia sa nachádzajú neďaleko areálu domu. 20 minút cesty autom sa nachádza známe Mariánske pútne miesto Hora Zvir - Litmanová. Príroda v okolí poskytuje priestor na turistiku, zvlášť vyhľadávané sú Jarabinský prielom, Veterný vrch, Prašná, Jezerské Jazero, Ľubovniansky hrad. V blízkosti 30-40 km možno navštíviť Levoču aj Vysoké Tatry.

Rôzne návštevy a stretnutia:

Darovanie obrazu pre Dom Úľavy

Počas našej púte v Libanone, nám pri návšteve Otca Louisa Matara v kláštore v Annayi bola darovaná nádherná mozaika sv. Charbela, ktorá sa nachádza aj pri vstupe k hrobu sv. Charbela.

Odovzdanie relikvie sv. Rafky

Domu úľavy bola počas púte v Libanone od predstavenej kláštora sv. Rafky darovaná prvostupňová relikvia, tejto svätej mníšky, známej ako "Kvet Libanonu", ktorá vynikala svojou veľkou pokorou a úctou k Najsvätejšej Eucharistii.

Návšteva na nunciatúre

Návšteva u apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho, predstavenie diela a pozvanie na slávnostné otvorenie domu.

Požehnania od predsedu KBS,
štyroch miestnych biskupov a aj libanonského biskupa

List predsedu Prešovského samosprávneho kraja