DOM ÚĽAVY
SV. CHARBELA N.O.

Ako sa vraví, svätých patrónov si niekedy nevyberáme my, ale oni si nájdu nás. Myslím, že podobné to bolo v našom spoločenstve, kde postupne kráčajúc na našich cestách aj v modlitbách v nás spoločne dozrela myšlienka založiť na Východnom Slovensku centrum, ktoré by ľudom sprostredkovalo odkaz sv. Charbela aj ostatných libanonských svätcov, ktorí nás učia upriamiť pozornosť na Nebeského Otca, Jeho Syna Ježiša, Ducha Svätého a Pannu Máriu.
Na túto službu sa nám podarilo dostať do prenájmu dom s kapacitou pre cca 30 pútnikov. Dom je otvorený pre každého, zvlášť však pre ľudí, ktorí sa potrebujú psychicky zotaviť po náročnejších etapách života. Túto službu zabezpečujú kňazi, ktorí sú k dispozícii na sviatosť zmierenia, modlitbu či rozhovor. Aktivity konáme vo vernosti a v poslušnosti pastierskemu úradu cirkvi. Pre toto dielo sme dostali aj požehnanie 4 miestnych biskupov Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej cirkvi. Aj požehnanie libanoského biskupa.

Riaditeľ a zakladateľ: Iveta 

Predseda: Ladislav

Správna rada: otec Vladislav, Katarína

Dozorná rada: Vladimír, Adam, Iveta

Duchovne vedenie, kňazi:  otec Vladislav

Dom úľavy sv. Charbela
"Malý Libanon na Slovensku"

Dom sa nachádza uprostred prírody v malebnej doline Ľubovnianskych kúpeľov, ktoré sa nachádzajú na rozhraní Spišskej Magury a Levočských vrchov len 7 km od mesta Stará Ľubovňa. Región sa preslávil vďaka výskytu množstva minerálnych prameňov a patrí ku klimaticky najčistejším oblastiam strednej Európy. 180 metrov od domu sa nachádzajú 3 rôzne pramene (prameň Veronika, Sissi a Andrej). Prameň Andrej obsahuje najviac prírodného horčíka zo všetkých prameňov na Slovensku. Prameň Veronika "známy aj ako minerálna voda Ľubovnianka" obsahuje vysoký obsah kremíka, známeho aj ako minerál krásy, lebo je potrebný pre zdravie vlasov a pokožky . 20 minút cesty autom sa nachádza známe Mariánske pútne miesto Hora Zvir - Litmanová. Príroda v okolí poskytuje priestor na turistiku, zvlášť vyhľadávané sú Jarabinský prielom, Veterný vrch, Prašná, Jezerské Jazero, Ľubovniansky hrad. V blízkosti 30-40 km možno navštíviť Levoču aj Vysoké Tatry.

Rôzne návštevy a stretnutia:

Návšteva Libanonu

Návšteva na nunciatúre

Návšteva na Spišskej Kapitule

Návšteva maronitského patriarchu

Požehnania od predsedu KBS,
štyroch miestnych biskupov a aj libanonského biskupa

List predsedu Prešovského samosprávneho kraja